Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 024-35334912

Fast Trade

FastTrade là hệ thống phần mềm giúp cho nhà đầu tư(NĐT) có thể giao dịch chứng khoán trực tuyến, mà không cần đến trung tầm giao dịch

Đặc tính và ưu điểm

Hỗ trợ nhiều kênh: Home Trading, Web, tích hợp với phần mềm phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ lượng lớn người sử dụng.

Hỗ trợ thị trường realtime, nhiều chiều và đầy đủ

Có thể tích hợp chức năng quản lý lệnh, tài khoản vào bảng giá để tăng tính tương tác cho người dùng.

Chức năng cơ bản

– Liệt kê các thông tin chứng khoán mới nhất của thị trường chứng khoán, thông tin của từng công ty niêm yết chứng khoán theo mã chứng khoán.

– Hiển thì lịch thực hiện quyền chứng khoán của các công ty nêm yết, giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ thông tin và có thê thực hiện giao dịch chuyển nhượng và xác nhận quyền chứng khoán.

– Bổ sung bảng giá giao dịch chứng khoán trực tuyến, giúp nhà đầu tư có thể nắm bắt tình hình thị trường một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

– Quản lý thông tin các tiểu khoản khách hàng trong tài khoản trực tuyến của nhà đầu tư bao gồm: tài khoản tiền, chứng khoán, các hoạt động giao dịch của tài khoản.

– Thống kê danh mục đầu tư trong tài khoản gồm thông tin về số lượng, giá, tiền lãi/lỗ tương ứng với từng mã chứng khoán đã đầu tư.

– Cho phép Đặt/Sửa/Hủy các lệnh giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán, tra cứu các lệnh giao dịch đã đặt của từng tiểu khoản giao dịch.

– Cho phép NĐT mua bán lô lớn.

– Cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền trong các tiểu khoản như: ứng trươc tiền bán chứng khoán, chuyển tiền, nộp tiền ký quỹ, trả thấu chi.

– Cho phép thực hiện giao dịch quyền gồm: Chuyển nhượng quyền, xác nhận quyền.

– Cho phép thực hiện quảng cáo cho thuê chứng khoán, thực hiện giao dịch bán khống, trả bán khống.

– Thực hiện bán lô lẻ.

– Thực hiện chuyển khoản nội bộ chứng khoán(nhiều mã trong 1 lần chuyển) giữa các tiểu khoản trong cùng tài khoản lưu ký.

Và các chức năng khác.