Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 024-35334912

Dịch vụ phát triển phần mềm

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm phần mềm đóng gói, RPSoft còn cung cấp dịch vụ tư vấn, quản trị và phát triển phần mềm theo yêu cầu cho các khách hàng lớn như Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán… Các công nghệ sử dụng bao gồm Oracle RDBMS, SQL Server, IBM Message Queue, Active MQ, Oracle PL/SQL, .Net, Java, C++, HTML…