Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 024-35334912

Phần mềm quản lý quỹ

Phần mềm Quản lý Quỹ là gì?

Thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tính năng chính của Phần mềm Quản lý quỹ

Quảng trị hệ thống

Quản lý tài khoản khách hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý tài khoản lưu ký của công ty quản lý quỹ ở công ty chứng khoán

Lệnh chứng khoán

Báo cáo