Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 024-35334912

Hệ thống kết nối trực tuyến VSD gateway

Hệ thống kết nối trực tuyến VSD gate way VSD.GW phục vụ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán kết nối trực tuyến lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Securities Depository) với các đặc điểm nổi bật sau: Tương tích chuẩn ISO 15022 (điện MT và FileAct) Tích hợp chữ ký số Cung cấp các chức năng điện: lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền, … Kết nối trực tiếp với VSD thông qua cấu trúc dữ liệu điện SWIFT …