Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 024-35334912

Phần mềm Quản lý Ngân hàng Lưu ký và Giám sát

Phần mềm Quản lý Ngân hàng Lưu ký và Giám sát là gì?

Phần mềm Quản lý Ngân hàng Lưu ký và Giám sát – DBS là hệ thống phần mềm được phát triển cho các Ngân hàng triển khai dịch vụ Lưu ký và Giám sát.

DBS cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết để đáp ứng tất cả các nghiệp vụ Lưu ký và Giám sát theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó Hệ thống có sẵn nhiều chức năng phục vụ việc quản lý đặc thù của từng Ngân hàng hoặc có thể hiệu chỉnh theo yêu cầu.

DBS được thiết kế với mục đích: xử lý dễ dàng công việc hàng ngày, tối ưu hóa để tiết kiệm thời gian và đạt độ chính xác cao. Tất cả các thủ tục đều được tự động hóa hoặc người sử dụng chỉ cần thực hiện một vài bước cơ bản để hoàn thành.

Mô hình hệ thống DBS

Đặc tính chung

Phần mềm có cơ chế tự động cập nhật mỗi khi có phiên bản mới sử dụng công nghệ ClickOnce của Microsoft.

Mọi nghiệp vụ đều có 2 bước nhập và duyệt (Maker – Checker).

Chức năng Audit dữ liệu: Tất cả các bảng nghiệp vụ đều được ghi lịch sử từng lần thay đổi chi tiết đến từng trường dữ liệu cũ/mới kèm thông tin về người thực hiện, thời gian thực hiện và máy tính thực hiện sửa đổi này.

Mọi yêu cầu vào máy chủ dịch vụ dẫn tới thay đổi dữ liệu luôn được ghi log.

Mọi chức năng đều có cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, cảnh báo khi dữ liệu người dùng tạo ra vi phạm các ràng buộc trong hệ thống: vi phạm tính duy nhất, quan hệ với dữ liệu tham chiếu, vi phạm logic dữ liệu, hạn mức…

Hệ thống được thiết kế tối ưu, đảm bảo mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng. Mọi thao tác tạo giao dịch trên giao diện người dùng sẽ không quá 20 giây.

Quản lý dữ liệu

Quản lý thông tin chứng khoán.

Quản lý tổ chức/nhóm tổ chức phát hành chứng khoán.

Quản lý các loại phí.

Quản lý loại khách hàng: Tự doanh; Tổ chức/Cá nhân; Trong nước/Nước ngoài.

Quản lý loại hình quỹ: đóng, mở, thành viên, hưu trí…; Tham số TK kế toán cho từng loại hình quỹ.

Quản lý báo cáo và Tham số báo cáo.

Quản lý tách biệt chi nhánh.

Quản lý khách hàng

Quản lý công ty Quản lý quỹ – QLQ

Quản lý thông tin Tài khoản lưu ký

Quản lý thông tin tài khoản khách hàng (tiểu khoản)