Tầng 4, Hà Thành Plaza,102 P. Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Call Us Today: 024-35334912

Company Overview

Sidebar

Our philosophy

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, chúng tôi đã ý thức được rằng khách hàng là người mang đến nhiều cơ hội cũng như lợi nhuận. Giúp chúng tôi có đủ tiềm lực về tài chính, thương hiệu để phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Our Mission & Vision

Dịch vụ datapro của RPSoft sẽ chiếm 80% thị phần. Áp dụng AI vào xử lý các chỉ báo kỹ thuật từ đó đưa ra các khuyến nghị giao dịch.

Phần mềm Core chứng khoán sẽ được triển khai tại 20% công ty chứng khoán.

Hệ thống phần mềm Ngân hàng Lưu ký và Giám sát sẽ được triển khai tại 80% các ngân hàng có nghiệp vụ này.

Our commitment – counseling conscientious, dedicated work

Xuất phát từ niềm đam mê và sự tinh thông nhiều giải pháp công nghệ. Chúng tôi giúp cho doanh nghiệp của bạn tìm ra được giải pháp công nghệ phù hợp nhất cho quá trình chuyển đổi số.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn mọi lúc, mọi nơi.